Nye tall: – Radiolyttingen øker
aktuelt

Nye tall: – Radiolyttingen øker

Ikke siden 1994 har vi hørt like mye på radio som nå, viser helt ferske tall fra Norsk mediebarometer. Folk hører også lengre på radio enn tidligere.

21.04.2015

Mediebruken er i rask endring, og det gjenspeiles i Norsk mediebarometer som nylig ble lagt fram. Statistisk Sentralbyrå har undersøkt våre medievaner, og mens både tv-tittingen og avislesingen går ned, er det stadig flere som lytter til radio.

Færre leser aviser og ser på TV

Den største endringen i våre medievaner er naturlig nok knyttet til den digitale mediebruken, som er økende. Tradisjonelle medier er i tilbakegang, men heldigvis ikke alle. For mens både avislesing og TV-titting går ned, hører folk mer på radio enn på lenge.

Det er først og fremst den daglige avislesingen som har gått ned: I fjor leste bare 49 prosent av befolkningen en papiravis på en gjennomsnittsdag, mot 85 % i 1994. Nettaviser har gått forbi papirlesningen, med en leserandel på 54 prosent.

Radiolyttingen øker

Situasjonen er dramatisk også for TV, selv om nedgangen ikke er fullt så stor. Seerandelen var i toppåret 2002 på 85 %, mens den i fjor sank til 74 %.

Radiolyttingen, derimot, gikk opp i 2014! 64 prosent av befolkningen hørte på et radioprogram på en gjennomsnittsdag i fjor, og DAB-radiobruk er i økning.

Ifølge SSB er 2014-tallene de høyeste når det gjelder daglig radiolytting siden 1994. Også målt i antall minutter pr. dag skårer radiolyttingen høyere enn alle tidligere år, bortsett fra 1991. Gjennomsnittsnordmannen hørte på radio i én time og førti minutter hver dag.

Kilde: Radio.no