Doblet kjennskap til MATCH-kampanje
case |Klær

Doblet kjennskap til MATCH-kampanje

Profilbyggende spotter på P4 mer enn doblet kjennskapen til MATCH sitt profilkonsept "Compliments Guaranteed".
  • Produkt:
    MATCH
  • Kampanjeperiode:
    Uke 9-11 2013
  • Kampanjetrykk:
    215,8 GRP
  • Flater hos oss:

Radiospotter

Kunde

«Compliments Guaranteed» er et profilkonsept som skal gi motekjeden MATCH en tydelig posisjon i markedet. Det går ut på at man skal få komplimenter for klærne man handler hos dem, eller få pengene tilbake. MATCH ønsker i tillegg å ta et fastere grep om den yngre målgruppen på sikt.

MATCH lanserte konseptet på TV i 2012, og videreførte i 2013 «Compliments Guaranteed» på radio. De kjørte profilbyggende spotter på radio i 3 uker, samtidig med en kampanje på TV hvor pris og produkt var i fokus. Kampanjen ble utarbeidet i samarbeid med Los&Co og Carat.

Oppnådd resultat

157% økning i kjennskap til konseptet! I forkant av radiokampanjen var det 7% som oppga å kjenne til «Complimets Guaranteed». Etter kampanjeperioden var andelen som kjenner til at Match har «Compliments Guaranteed» økt med 11 prosentpoeng til 18%, noe som gir 157% økning.

Uttalelse fra kunde

"Vi valgte radio for å støtte våre tv kampanjer. På radio fikk vi et større trykk. Og siden radio også er et dagmedium, støtter det godt opp under TV, som i hovedsak er et kveldsmedium. Vi var svært positivt overrasket over de resultatene radio gav oss."

- Maria Willumsen, Markedssjef i MATCH