Fjellinjen fikk 10 000 nye kunder
case |Bil

Fjellinjen fikk 10 000 nye kunder

I oktober kjørte Fjellinjen AS en kampanje der de takket sine avtalekunder for at de bruker brikke, samtidig som de oppfordret folk som ikke har brikke til å skaffe seg det.
  • Produkt:
    Fjellinjen AS
  • Kampanjeperiode:
    Oktober 2012
  • Kampanjetrykk:
    122 GRP
  • Flater hos oss:

Radiospotter

Kunde

Fjellinjen AS er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, gjennom Oslopakke 3. Fjellinjen AS krever inn bompenger i Oslo og Bærum, og bidro i 2011 med ca 1,9 milliarder kroner til regionens samferdselsprosjekter.

I oktober kjørte Fjellinjen AS en radiokampanje i 10 dager på P4+. Budskapet gikk på at Fjellinjen takket alle sine avtalekunder for at de brukte brikke – fordi dette bidrar til mer penger til utbygging av vei og kollektivtrafikk. Samtidig skulle dette være en oppfordring om å skaffe seg brikke til de som ikke hadde. Fjellinjen ville synliggjøre sitt samfunnsansvar, og skape økt forståelse for at bompengene går til faktiske prosjekter.

I tillegg benyttet de egne websider, og en utsendelse sammen med fakturaen til 100 000 bilister som hadde kjørt gjennom bomringen uten brikke den siste måneden.

Mål for kampanjen

Å hente inn minimum 3000 nye avtaler i kampanjeperioden.

Oppnådd resultat

Fjellinjen fikk 10 000 nye avtaler i kampanjeperioden!

Uttalelse fra kunde

«Jeg er ikke i tvil om at radio har hatt en positiv innvirkning på oppnådd mål for kampanjen. I tillegg har kampanjen gitt oss positivt etterlatt inntrykk, både eksternt og internt. Vi er strålende fornøyd med resultatet. Målet var 3.000, vi oppnådde 10.000!»

- Hilde Foss Christensen, Kommunikasjonssjef Fjellinjen AS